ISO 9001-2015


Un dels objectius prioritaris de l’empresa per aquest any 2017 és aconseguir la certificació de la ISO 9001-2000. S’està treballant internament en el control dels processos interns de l’empresa, amb la finalitat d’oferir als nostres clients la solució òptima a cada necessitat i el millor servei.

Un cop assolit la certificació ISO 9001-2000, el següent objectiu de qualitat de l’empresa seria la certificació de la ISO 14001, que fa referència a la cura del medi ambient de la nostra empresa.

M.I.R.gi és conscient de que treballar amb productes homologats significa aconseguir una total qualitat en els serveis que donem, per tant els proveïdors de la nostra empresa són tots fabricants i distribuïdors de les principals marques de prestigi del sector. L’empresa disposa dels mitjans tècnics homologats i verificats pel laboratori de control i assaig. El personal de l’empresa està al dia de totes les actualitzacions que es van produint en les diverses normatives.

POLÍTICA DE QUALITAT


Link política de qualitat

btm