INSTAL·LACIONS FONTANERIA I SANEJAMENT

Realització de muntatge, reparacions i manteniment de tot tipus d’instal·lacions d’aigua sanitària a vivendes, industries, oficines, comerços i en locals de pública concurrència.
Realització de muntatge, reparacions i manteniment de tot tipus d’instal·lacions de sanejament en tots els sectors abans descrits.
Realització de tractaments per a la prevenció i control de la legionel·la en les instal·lacions d’aigua sanitària segons normativa.
btm