INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS

Realització de muntage, reparacions i manteniment d’instal·lacions de telecomunicacions segons nou reglament de ICT, a vivendes, industries, oficines i locals de pública concurrència.

  • Instal·lació de xarxes informàtiques
  • Instal·lació de porters i vídeo porters
  • Instal·lació de xarxes de veu, dades, fil musical i megafonia a locals de pública concurrència

btm