M.I.R.gi es va fundar el 1992, durant aquests anys l’empresa ha desenvolupat la seva activitat en instal·lacions elèctriques, d’aigua, gas, calefacció, climatització, telecomunicacions, xarxes informàtiques i gasos medicinals, abastant el sector industrial, de residència i el sector terciari, amb especial incidència en els àmbits sanitari i oficines d’atenció al públic.
El ritme de l’activitat va fer que l’empresa creixés en infraestructura i personal.

MITJANS

L’empresa disposa d’una àmplia flota e vehicles industrials, una oficina d’atenció al client i un magatzem de 500 metres quadrats per a material de primera intervenció.

EQUIP HUMÀ

Està format per professionals altament qualificats, amb una àmplia experiència en el sector, tot un grup en continua formació preparat per afrontar els nous projectes i oferir el màxim compromís al client. Existeix el compromís de la formació continuada de tots els operaris i tècnics, de manera que es pugui garantir el servei més adient, en concordança a les noves exigències que la tecnologia i les noves instal·lacions requereixen. Les instal·lacions han de ser supervisades i muntades per personal qualificat que garanteixi la qualitat i seguretat de les mateixes instal·lacions.

ACREDITACIONS I CERTIFICACIONS

M.I.R.gi és una empresa classificada per la Junta Consultiva de la Generalitat de Catalunya per poder optar a concursos públics de serveis de manteniment i reparació d’equips i instal·lacions:

 
btm