INSTAL·LACIONS DE CALEFACCIÓ I CLIMATITZACIÓ

Muntatge, reparacions i manteniment de tot tipus d’instal·lacions de calefacció i climatització a industries, vivendes, comerços, oficines i en locals de pública concurrència, assegurant el compliment del nou reglament RITE (Reglament per a Instal·lacions Tèrmiques dels edificis).
Documentació per a la posta en marxa i legalització d’instal·lacions segons normativa. Realització de projectes i direcció d’obra en instal·lacions de potència superior de 70 KW.
Estudi, disseny i anàlisi de les necessitats pel nostra departament tècnic i aportació de les millors solucions.

  • Calefacció Convencional
  • Calefacció per sol irradiant
  • Instal·lació i pre-instal·lació d’aparells d’aire condicionat (climatitzadors de volum variable i fixa, plantes refrigeradores, fancoils, slipt, etc...)
  • Acumuladors a gas, acumuladors per aigua calenta sanitària, inter-acumuladors, vasos d’inèrcia, bombes de calor, etc...)

btm