INSTAL·LACIONS PER A GASOS MEDICINALS

Realització de muntatge, reparacions i manteniment de tot tipus d’instal·lacions de gasos medicinals.
Instal·lació del buit.

btm