INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES DE BAIXA TENSIÓ

Realització de muntatge, reparacions i manteniment de tot tipus d’ instal·lacions elèctriques de baixa tensió a indústries, vivendes, oficines, comerços i locals de pública concurrència.
Documentació per a la posta en marxa i legalització d’instal·lacions segons normativa (Memòria Tècnica de Dissenys i Projectes) Dictamen i Auditoria de les instal·lacions d’un edifici. Informe amb descripció i classificació del tipus de defecte de la instal·lació. Estudi, disseny i anàlisi de necessitats pel nostra departament tècnic i aportació de les millors solucions. Inspecció elèctrica de quiròfans i sales d’intervenció segons instrucció tècnica del REBT Realització d’estudis i informes de termografia de les instal·lacions, amb l’objectiu de poder prevenir possibles avaries.

btm